Cenik gradbenih del

INFORMATIVNE CENE ZA GRADBENA DELA
enota cena za delo (EUR)
Zemeljska dela
1. Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v zemljini I-III kat. m3 33,44
2. Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v zemljini IV kat. m3 63,69
3. Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v kamnini V kat. m3 101,86
4. Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v kamnini VI kat. m3 119,79
5. Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v kamnini VII kat. m3 146,30
6. Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v zemljini I-III kat. m3 30,80
7. Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v zemljini IV kat. m3 53,02
8. Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v kamnini V kat. m3 84,81
9. Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v kamnini VI kat. m3 99,77
10. Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v kamnini VII kat. m3 122,10
11. Ročno zasipavanje in nabijanje zemlje v slojih po 20 cm m3 22,33
12. Ročno zasipavanje jarkov z izkopanim materialom, brez nabijanja m3 13,86
13. Planiranje terena s točnostjo +-3 cm, I-III kat. m3 3,74
14. Planiranje terena s točnostjo +-3 cm, IV-VII kat. m3 6,38
15. Strojni izkop zemlje v širokem odkopu, I-III kat. m3 3,41
16. Strojni izkop v širokem odkopu, v zemljini IV-V kat. m3 9,02
17. Strojni izkop v širokem odkopu, v kamnini VI-VII kat. m3 14,74
18. Strojni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v zemljini I-III kat. m3 5,06
19. Strojni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v zemljini IV-V kat. m3 9,57
20. Strojni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v kamnini VI-VII kat. m3 15,73
21. Strojni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v zemljini I-III kat. m3 4,51
22. Strojni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v zemljini IV-V kat. m3 8,69
23. Strojni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v kamnini VI-VII kat. m3 14,30
24. Strojno zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanje v slojih po 30 cm m3 7,15
25. Strojno nabijanje nasute zemlje v slojih po 30 cm m3 3,96
26. Strojno razstiranje zemlje I-III kat. m3 2,42
27. Strojno razstiranje zemlje IV-VII kat. m3 4,07
28. Grobo, strojno planiranje nasipov m3 2,97
29. Fino, strojno planiranje v zemljišču I-III kat. m2 2,42
30. Fino, strojno planiranje v zemljišču IV-VI kat. m2 3,41
31. Strojno nakladanje zemlje I-III kat. m3 1,87
32. Strojno nakladanje zemlje IV-VII kat. m3 2,20
33. Ročna izdelava tamponske podlage v debelini do 20 cm m3 25,96
34. Strojna izdelava tamponske podlage v debelini do 20 cm m3 17,49
35. Zasip med temelji s tamponskim materialom v debelini do 30 cm m3 20,02
36. Nabijanje tamponske podlage z vibracijskim nabijačem v debelini 20 cm m3 5,94
37. Valjanje tamponske podlage z vibracijskim valjarjem v debelini 20 cm m3 3,96
Betonska, armiranobetonska in železokrivska dela
1. Polaganje in vezanje gladke armature fi 4-12 mm, enostavna kg 0,44
2. Polaganje in vezanje gladke armature fi 4-12 mm, srednje zahtevna kg 0,50
3. Polaganje in vezanje gladke armature fi 4-12 mm, zahtevna kg 0,55
4. Polaganje in vezanje gladke armature nad fi 12 mm, enostavna kg 0,44
5. Polaganje in vezanje gladke armature nad fi 12 mm, srednje zahtevna kg 0,44
6. Polaganje in vezanje gladke armature nad fi 12 mm, zahtevna kg 0,50
7. Polaganje in vezanje rebraste armature fi 4-12 mm, enostavna kg 0,44
8. Polaganje in vezanje rebraste armature fi 4-12 mm, srednje zahtevna kg 0,50
9. Polaganje in vezanje rebraste armature fi 4-12 mm, zahtevna kg 0,55
10. Polaganje in vezanje rebraste armature nad fi 12 mm, enostavna kg 0,44
11. Polaganje in vezanje rebraste armature nad fi 12 mm, srednje zahtevna kg 0,44
12. Polaganje in vezanje rebraste armature nad fi 12 mm, zahtevna kg 0,50
13. Polaganje in vezanje armaturnih mrež, do 5 kg/m2 kg 0,44
14. Polaganje in vezanje armaturnih mrež, nad 5 kg/m2 kg 0,44
15. Varjenje betonskega železa fi 10-18 mm kg 1,54
16. Varjenje betonskega železa fi 20-30 mm kg 2,09
17. Ročna naprava betona iz naravne mešanice agregata m3 32,89
18. Strojna naprava betona z mešalcem do 150 l m3 24,42
19. Strojna naprava betona z mešalcem 250 l m3 20,13
20. Strojna naprava betona z mešalcem 400 l, s košaro in skreperjem m3 14,85
21. Ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza nad 0.30 m3/m2/m m3 25,08
22. Ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.20 - 0.30 m3/m2/m m3 26,84
23. Ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.12 - 0.20 m3/m2/m m3 27,61
24. Ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.08 - 0.12 m3/m2/m m3 29,70
25. Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza nad 0.30 m3/m2/m m3 27,61
26. Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.20 - 0.30 m3/m2/m m3 28,93
27. Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.12 - 0.20 m3/m2/m m3 30,80
28. Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.08 - 0.12 m3/m2/m m3 34,54
29. Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.04 - 0.08 m3/m2/m m3 43,56
30. Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza do 0.04 m3/m2/m m3 62,59
31. Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza nad 0.30 m3/m2/m m3 14,85
32. Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.20 - 0.30 m3/m2/m m3 15,95
33. Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.12 - 0.20 m3/m2/m m3 16,72
34. Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.08 - 0.12 m3/m2/m m3 18,26
35. Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza nad 0.30 m3/m2/m m3 17,05
36. Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.20 - 0.30 m3/m2/m m3 18,92
37. Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.12 - 0.20 m3/m2/m m3 19,69
38. Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.08 - 0.12 m3/m2/m m3 23,87
39. Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.04 - 0.08 m3/m2/m m3 36,08
40. Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza do 0.04 m3/m2/m m3 55,11
41. Negovanje (močenje in pokrivanje) betona m2 1,76
Zidarska dela
1. Naprava grobe apnene malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 (ročno mešanje) m3 45,10
2. Naprava grobe apnene malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 (strojno mešanje) m3 27,83
3. Naprava fine - sejane apnene malte s hidratiziranim apnom v razmerju               1 : 3 (ročno mešanje) m3 47,74
4. Naprava fine - sejane apnene malte s hidratiziranim apnom v razmerju         1 : 3 (strojno meš.) m3 31,02
5. Naprava grobe apneno - cementne malte s hidratizir. apnom v razmerju                     1 : 3 : 9 (ročno m.) m3 46,64
6. Naprava grobe apneno - cementne malte s hidratizir. apnom v razmerju           1 : 3 : 9 (strojno m.) m3 28,60
7. Naprava fine - sejane apneno-cementne malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 : 9 (ročno mešanje) m3 50,93
8. Naprava fine - sejane apneno-cementne malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 : 9 (strojno mešanje) m3 31,35
9. Naprava grobe cementne malte v razmerju 1 : 3 (ročno mešanje) m3 45,10
10. Naprava grobe cementne malte v razmerju 1 : 3 (strojno mešanje) m3 27,83
11. Naprava fine - sejane cementne malte v razmerju 1 : 3 (ročno mešanje) m3 47,74
12. Naprava fine - sejane cementne malte v razmerju 1 : 3 (strojno mešanje) m3 31,02
13. Zidanje opečnih zidov deb. 25 cm in debelejših, v apneno-cementni malti, iz zidne opeke normalnega formata (srednje razčlenjeni zidovi) m3 67,87
14. Zidanje opečnih zidov z votlo opeko v apneno-cementni malti (modularni votlak 29x19x19 cm) m3 48,84
15. Zidanje pravokotnih opečnih stebrov v apneno-cementni malti, z opeko normalnega formata m3 92,84
16. Zidanje pravokotnih opečnih stebrov v apneno-cementni malti, z opeko normalnega formata, z izbrano opeko za zastičenje m3 140,03
17. Zidanje mnogokotnih opečnih stebrov v apneno-cementni malti, z opeko normalnega formata, z izbrano opeko za zastičenje m3 164,45
18. Zidanje mnogokotnih opečnih stebrov v apneno-cementni malti, z opeko normalnega formata (stebri prereza 1500 do 5000 cm2) m3 180,29
19. Zidanje mnogokotnih opečnih stebrov v apneno-cementni malti, z opeko normalnega formata (stebri prereza 1500 do 5000 cm2), z izbrano opeko za zastičenje m3 195,14
20. Zidanje samostojnih opečnih dimnikov iz opeke normalnega formata, v apneno-cementni malti, ne glede na število tuljav m3 118,69
21. Zidanje samostojnih opečnih dimnikov iz opeke normalnega formata, v apneno-cementni malti, ne glede na število tuljav (dimnik iz fasadne dimniške opeke) m3 140,58
22. Zidanje "schiedel" dimnika z eno tuljavo in ventilacijo, fi 12 cm do fi 16 cm m 22,88
23. Zidanje "schiedel" dimnika z eno tuljavo in ventilacijo, fi 18 cm do fi 20 cm m 25,52
24. Zidanje "schiedel" dimnika z dvema tuljavama in ventilacijo, dvojna tuljava fi 12 do fi 16 cm m 41,36
25. Zidanje "schiedel" dimnika z dvema tuljavama in ventilacijo, dvojna tuljava fi 18 do fi 20 cm m 45,65
26. Zidanje opečnih tankih zidov in predelnih sten v apneno-cementni malti, z opeko normalnega formata deb. 12 cm m2 22,55
27. Zidanje opečnih tankih zidov in predelnih sten v apneno-cementni malti, z po robu postavljeno opeko normalnega formata deb. 6,5 cm m2 20,46
28. Zidanje opečnih tankih zidov in predelnih sten v apneno-cementni malti, s porolitom deb. 5 cm m2 14,85
29. Zidanje opečnih tankih zidov in predelnih sten v apneno-cementni malti, s porolitom deb. 8 cm m2 17,27
30. Zidanje zidov s fasadno opeko ali silikatnimi zidaki, v apeno-cementni malti, zidovi deb. 25 cm m3 124,63
31. Zidanje zidov s fasadno opeko ali silikatnimi zidaki, v apeno-cem. malti, zidovi deb. nad 40 cm m3 112,42
32. Zidanje tankih zidov s fasadno opeko ali silikatnimi zidaki, v apneno-cementni malti, oblaganje opečnih in betonskih zidov m2 36,08
33. Zidanje opečnih obokov z opeko normalnega formata, v apneno-cementni malti, plitvi oboki debeline 12 cm m2 45,65
34. Zidanje opečnih obokov z opeko normalnega formata, v apneno-cementni malti, oboki v obliki kalote debeline 12 cm m2 48,51
35. Zidanje opečnih obokov z opeko normalnega formata, v apneno-cementni malti, oboki v obliki kalote debeline 25 cm m2 67,87
36. Zidanje opečnih lokov iz opeke normalnega formata, v apneno-cementni malti, segmentni in ravni loki brez zoba, z namestitvijo šablon m3 139,48
37. Zidanje opečnih lokov iz opeke normalnega formata, v apneno-cementni malti, segmentni in ravni loki z zobom, z namestitvijo šablon m3 172,81
38. Zidanje s steklenimi prizmami 20x20x8 cm, brez fug m2 66,33
39. Zidanje s steklenimi prizmami 25x25x8 cm, brez fug m2 64,68
40. Zidanje s steklenimi prizmami 20x20x8 cm, s fugami m2 91,96
41. Zidanje s steklenimi prizmami 25x25x8 cm, s fugami m2 90,75
42. Zidanje zidov z betonskimi bloki, v apneno-cementni malti, deb. 20 cm m3 50,49
43. Zidanje zidov z betonskimi bloki, v apneno-cementni malti, deb. 25 cm m3 44,55
44. Zidanje zidov z betonskimi bloki, v apneno-cementni malti, deb. 30 cm m3 41,69
45. Zidanje zidov s porobetonskimi bloketi, deb. 20 cm m3 45,98
46. Zidanje zidov s porobetonskimi bloketi, deb. 25 cm m3 44,77
47. Zidanje zidov s porobetonskimi bloketi, deb. 30 cm m3 43,56
48. Zidanje zidov s porobetonskimi bloketi, deb. 36,5 cm m3 41,91
49. Zidanje zidov s porobetonskimi bloketi, deb. 40 cm m3 40,81
50. Zidanje tankih zidov in predelnih sten s porobetonskimi ploščami, deb. 10 cm m2 11,11
51. Zidanje tankih zidov in predelnih sten s porobetonskimi ploščami, deb. 12,5 cm m2 11,99
52. Zidanje tankih zidov in predelnih sten s porobetonskimi ploščami, deb. 15 cm m2 12,21
53. Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na eno lice, v cementni malti, deb. do 50 cm m3 108,68
54. Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na eno lice, v cementni malti, deb. 50 cm in več m3 140,58
55. Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na eno lice, v cementni malti, ciklopski zid deb. do 50 cm m3 140,58
56. Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na eno lice, v cementni malti, ciklopski zid deb. nad50 cm m3 128,37
57. Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na dve lici, v cementni malti, deb. do 50 cm m3 151,14
58. Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na dve lici, v cementni malti, deb. 50 cm in več m3 140,69
59. Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na dve lici, v cementni malti, ciklopski zid deb. do 50 cm m3 164,34
60. Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na dve lici, v cementni malti, ciklopski zid deb. nad50 cm m3 151,69
61. Zidanje kamnitih pravokotnih stebrov iz lomljenjca, v cementni malti, presek do 50x50 cm m3 257,18
62. Zidanje kamnitih pravokotnih stebrov iz lomljenjca, v cementni malti, preseka 50x50 cm in več m3 222,20
63. Zidanje kamnitih večvogalnih stebrov ter medokenskih in medvratnih stebrov z zobom, iz lomljenjca, v cementni malti, presek do 50x50 cm m3 335,61
64. Zidanje kamnitih večvogalnih stebrov ter medokenskih in medvratnih stebrov z zobom, iz lomljenjca, v cementni malti, preseka 50x50 cm in več m3 310,75
65. Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m2, na ravni betonski plošči m2 13,97
66. Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m2, na rebrasti betonski plošči m2 16,50
67. Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m2, na izolitu ali podobni podlagi m2 12,76
68. Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m2, na ravnih opečnih elementih m2 11,22
69. Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m2, na ravni betonski plošči m2 15,07
70. Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m2, na rebrasti betonski plošči m2 17,82
71. Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m2, na izolitu ali podobni podlagi m2 14,63
72. Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m2, na ravnih opečnih elementih m2 12,65
73. Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m2, omet opečnih zidov m2 10,12
74. Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m2, omet kamnitih zidov m2 11,44
75. Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m2, omet betonskih zidov m2 9,90
76. Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m2, omet na izolitu ali podbni podlagi m2 10,67
77. Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m2, omet opečnih zidov m2 11,44
78. Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m2, omet kamnitih zidov m2 12,21
79. Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m2, omet betonskih zidov m2 11,99
80. Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m2, omet na izolitu ali podobni podlagi m2 11,66
81. Omet enostavne fasade z obrizgom, grobim ometom in žlahtno fasadno malto m2 18,59
82. Omet srednje razčlenjene fasade z obrizgom, grobim ometom in žlahtno fasadno malto m2 20,90
83. Omet razčlenjene fasade z obrizgom, grobim ometom in žlahtno fasadno malto m2 23,87
84. Omet okroglih fasadnih površin in stebrov z obrizgom, grobim ometom in žlahtno fasadno malto m2 32,67
85. Stičenje opečnih in kamnitih zidov, navadno stičenje zidov iz opeke navadnega formata m2 14,19
86. Stičenje opečnih in kamnitih zidov, poglobljeno stičenje zidov iz opeke navadnega formata m2 18,59
87. Stičenje opečnih in kamnitih zidov, navadno stičenje zidov iz lomljenca m2 11,66
88. Stičenje opečnih in kamnitih zidov, poglobljeno stičenje zidov iz lomljenca m2 15,07
89. Oblaganje zidov z lahkimi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje, deb. 6 cm m2 3,63
90. Oblaganje zidov z lahkimi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje, deb. 8 cm m2 4,07
91. Oblaganje zidov z lahkimi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje, deb. 10 cm m2 4,29
92. Oblaganje zidov s kombi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje in pribijanje, deb. 5 cm m2 9,24
93. Oblaganje zidov s kombi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje in pribijanje, deb. 7,5 cm m2 9,68
94. Oblaganje zidov s kombi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje in pribijanje, deb. 10 cm m2 10,23
95. Polaganje mineralne volne in 1x PVC folije na stropno konstrukcijo, deb. 5 cm m2 3,19
96. Polaganje mineralne volne in 1x PVC folije na stropno konstrukcijo, deb. 10 cm m2 3,63
97. Polaganje mineralne volne in 1x PVC folije na stropno konstrukcijo, deb. 15 cm m2 3,96
98. Polaganje mineralne volne in 1x PVC folije na stropno konstrukcijo, deb. 20 cm m2 4,51
99. Izdelava plavajočih estrihov z polaganjem izolacije, 1x PVC folije, izdelava estriha ter strojna zagladitev, stiropor deb. 2 cm in 4 cm estriha m2 9,79
100. Izdelava plavajočih estrihov z polaganjem izolacije, 1x PVC folije, izdelava estriha ter strojna zagladitev, stiropor deb. 3 cm in 5 cm estriha m2 10,12
101. Izdelava plavajočih estrihov z polaganjem izolacije, 1x PVC folije, izdelava estriha ter strojna zagladitev, stiropor deb. 4 cm in 6 cm estriha m2 10,56
102. Izdelava plavajočih estrihov z polaganjem izolacije, 1x PVC folije, izdelava estriha ter strojna zagladitev, stiropor deb. 5 cm in 7 cm estriha m2 11,00
103. Horizontalna hidroizolacija tlakov in plošč z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje po celi površini, površine do 50 m2 m2 4,07
104. Horizontalna hidroizolacija tlakov in plošč z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje po celi površini, površine nad 50 m2 m2 3,74
105. Horizontalna hidroizolacija tlakov in plošč z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje samo preklopov, površine do 50 m2 m2 2,97
106. Horizontalna hidroizolacija tlakov in plošč z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje samo preklopov, površine nad 50 m2 m2 2,64
107. Vertikalna hidroizolacija z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje po celi površini, površine do 50 m2 m2 5,83
108. Vertikalna hidroizolacija z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje po celi površini, površine nad 50 m2 m2 5,28
109. Vzidava lesenih vrat v plohastem podboju, velikosti do 2 m2 kom 25,96
110. Vzidava lesenih vrat v plohastem podboju, velikosti nad 2 m2 kom 30,25
111. Vzidava lesenih vrat v okvirnem podboju, velikosti do 2 m2 kom 28,60
112. Vzidava lesenih vrat v okvirnem podboju, velikosti nad 2 m2 kom 32,45
113. Vzidava lesenih oken, enijna in vezana, velikosti do 2 m2 kom 40,37
114. Vzidava lesenih oken, enojna in vezana, velikosti nad 2 m2 kom 44,55
115. Vzidava železnih vrat, velikosti do 2 m2 kom 37,18
116. Vzidava železnih vrat, velikosti nad 2 m2 kom 45,10
117. Vzidava železnih ali betonskih oken, velikosti do 1 m2 kom 22,33
118. Vzidava železnih ali betonskih oken, velikosti do 1 do 2 m2 kom 27,06
119. Vzidava železnih ali betonskih oken, velikosti do 2 do 4 m2 kom 31,90
120. Vzidava železnih ali betonskih oken, velikosti nad 4 m2 kom 36,08
121. Vzidava okenskih mrež in železnih okvirjev, ovirji in mreže do 1 m2 kom 19,36
122. Vzidava okenskih mrež in železnih okvirjev, ovirji za jaške do 30 kg kom 25,30
123. Vzidava okenskih mrež in železnih okvirjev, ovirji za jaške nad 30 kg kom 33,44
124. Vzidava okenskih polic, umetni kamen, beton ali naravni kamen m 15,18
125. Prebijanje odprtin do 2 m2, v predelnih stenah iz opeke m2 21,34
126. Prebijanje odprtin do 2 m2, v opečnem zidu do debeline 50 cm m3 48,29
127. Prebijanje odprtin do 2 m2, v zidu iz modularnega bloka m3 43,23
128. Prebijanje odprtin do 2 m2, v zidu iz kamna deb. do 50 cm m3 88,55
129. Prebijanje odprtin do 2 m2, v betonskem zidu deb. do 50 cm m3 188,21
130. Prebijanje odprtin nad 2 m2, v opečnem zidu do debeline 50 cm m3 43,56
131. Prebijanje odprtin nad 2 m2, v zidu iz modularnega bloka m3 39,82
132. Prebijanje odprtin nad 2 m2, v zidu iz kamna deb. do 50 cm m3 67,87
133. Prebijanje odprtin nad 2 m2, v armirano betonskem zidu deb. do 50 cm m3 281,60
134. Prebijanje opečnih zidov, odprtine do 30 x 30 cm kom 17,05
135. Prebijanje zidov iz modularnega bloka, odprtine do 30 x 30 cm kom 11,66
136. Prebijanje zidov iz kamna, odprtine do 30 x 30 cm m3 65,23
137. Prebijanje armirano betonskih zidov, odprtine do 30 x 30 cm m3 87,01
138. Dolbenje utora za naleganje a.b. plošče, v opečnem zidu m 15,07
139. Dolbenje utora za naleganje a.b. plošče, v zidu iz modularnega bloka m 13,64
140. Dolbenje utora za naleganje a.b. plošče, v kamnitem zidu m 54,45
141. Dolbenje utora za naleganje a.b. plošče, v betonskem zidu m 62,81
Opažerska dela
1. Opaž ravnih betonskih temeljev z deskami - enostranski m2 14,74
2. Opaž ravnih betonskih temeljev z deskami - dvostranski m2 13,42
3. Opaž ravnih betonskih temeljev z opažnimi elementi - enostranski m2 11,44
4. Opaž ravnih betonskih temeljev z opažnimi elementi - dvostranski m2 10,34
5. Opaž ravnih betonskih zidov z opažnimi ploščami - enostranski m2 14,63
6. Opaž ravnih betonskih zidov z opažnimi ploščami - dvostranski m2 12,87
7. Opaž ravnih betonskih zidov z velikostenskimi opažnimi elementi - enostranski m2 10,45
8. Opaž ravnih betonskih zidov z velikostenskimi opažnimi elementi - dvostranski m2 9,35
9. Opaž ravnih betonskih plošč z deskami, s podporami do 3,0 m m2 16,72
10. Opaž ravnih betonskih plošč z opažnimi ploščami, s podporoami do 3,0 m m2 15,40
11. Opaž ravnih betonskih plošč z opažnimi mizami m2 9,57
12. Opaž poševnih betonskih plošč z deskami, s podporami do 3,0 m m2 18,04
13. Opaž poševnih betonskih plošč z opažnimi ploščami, s podporami do 3,0 m m2 17,49
14. Opaž ravnih stopniščnih ram m2 36,30
15. Opaž zavitih stopniščnih ram m2 62,04
16. Opaž ravnih pravokotnih stebrov, preklad, nosilcev in okvirjev, brez zoba, s podporami do 3,0 m m2 23,76
17. Opaž ravnih pravokotnih stebrov, preklad, nosilcev in okvirjev, z zobom, s podporami do 3,0 m m2 27,94
18. Opaž poševnih pravokotnih stebrov, preklad, nosilcev in okvirjev, brez zoba, s podporami do 3,0 m m2 29,92
19. Opaž poševnih pravokotnih stebrov, preklad, nosilcev in okvirjev, z zobom, s podporami do 3,0m m2 38,94
20. Opaž ravnih mnogokotnih stebrov, preklad, nosilcev in okvirjev, s podporami do 3,0m m2 33,66
21. Opaženje vertikalni protipotresnih vezi, višine do 3,0 m m2 20,46
22. Opaženje vertikalni protipotresnih vezi, višine nad 3,0 m m2 20,90
23. Opaž armiranobetonskih zidnih vezi, višine do 15,0 cm m 3,74
24. Opaž armiranobetonskih zidnih vezi, višine do 25,0 cm m 5,06
25. Opaž armiranobetonskih zidnih vezi, višine do 35,0 cm m 6,93
26. Opaž armiranobetonskih zidnih vezi, višine nad 35,0 cm m 8,47
27. Opaž armiranobetonskih vencev, višine do 25,0 cm m 8,80
28. Opaž armiranobetonskih vencev, višine do 50,0 cm m 9,90
29. Opaž armiranobetonskih vencev, višine do 80,0 cm m 11,33
30. Premični odri na lesenih ali železnih stolicah, višine do 2,0 m m2 2,97
31. Premični odri na lesenih ali železnih stolicah, višine 2,0 do 4,0 m m2 3,96
32. Lovilni odri na železnih konzolah m2 7,26
33. Zaščitni opaži na odrih za zavarovanje pešcev m2 7,92
34. Lahki fasadni odri, iz lesenih lestev, višine do 15,0 m m2 6,05
35. Lahki fasadni odri, iz kovinskih cevi, višine do 20,0 m m2 7,37
36. Lahki fasadni odri, iz kovinskih cevi, višine nad 20,0 m m2 8,91
37. Podpiranje montažnih stropov (monta, rapid, sat, statik,…) m2 8,25
Kanalizacija
1. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 10 cm m 5,06
2. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 15 cm m 6,93
3. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 20 cm m 7,92
4. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 25 cm m 8,80
5. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 30 cm m 9,90
6. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 40 cm m 13,86
7. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 50 cm m 18,15
8. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 60 cm m 22,00
9. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 70 cm m 26,07
10. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 80 cm m 31,13
11. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 90 cm m 33,99
12. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 100 cm m 45,10
13. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 10 cm m 4,51
14. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 15 cm m 5,61
15. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 20 cm m 7,15
16. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 25 cm m 8,47
17. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 30 cm m 9,13
18. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 40 cm m 12,76
19. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 50 cm m 16,94
20. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 60 cm m 20,68
21. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 70 cm m 23,87
22. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 80 cm m 28,71
23. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 90 cm m 31,90
24. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 100 cm m 42,35
25. Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 15 cm kom 27,28
26. Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 20 cm kom 29,15
27. Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 30 cm kom 36,08
28. Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 40 cm kom 41,91
29. Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 50 cm kom 48,84
30. Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 60 cm kom 58,08
31. Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo betonsko podlogo, fi 50 mm m 2,75
32. Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo betonsko podlogo, fi 75 mm m 2,97
33. Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo betonsko podlogo, fi 110 mm m 3,19
34. Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo betonsko podlogo, fi 125 mm m 4,18
35. Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo betonsko podlogo, fi 160 mm m 5,28
36. Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo peščeno podlogo, fi 50 mm m 2,97
37. Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo peščeno podlogo, fi 75 mm m 3,19
38. Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo peščeno podlogo, fi 110 mm m 4,62
39. Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo peščeno podlogo, fi 125 mm m 5,61
40. Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo peščeno podlogo, fi 160 mm m 6,38
41. Izdelava priključkov za PVC cevi na revizijske jaške, od fi 100 do 250 mm kom 18,59
42. Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 40 x 40 cm m 59,40
43. Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 50 x 50 cm m 74,25
44. Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 60 x 60 cm m 84,81
45. Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 60 x 80 cm m 96,03
46. Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 80 x 80 cm m 114,07
47. Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 80 x 100 cm m 127,82
48. Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 100 x 100 cm m 140,58
49. Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 100 x 120 cm m 153,01
50. Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi in obdelava dna, fi 40 cm m 43,01
51. Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi in obdelava dna, fi 50 cm m 49,83
52. Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi in obdelava dna, fi 60 cm m 57,86
53. Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi in obdelava dna, fi 80 cm m 71,06
54. Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi in obdelava dna, fi 100 cm m 88,55
55. Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 35 x 35 cm, 1,5 MP kom 22,00
56. Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 35 x 45 cm, 1,5 MP kom 23,65
57. Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 60 x 60 cm, 5,0 MP kom 25,19
58. Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 60 x 60 cm, 15,0 MP kom 27,17
59. Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 60 x 60 cm, 25,0 MP kom 29,70
60. Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 60 x 60 cm, 40,0 MP kom 34,54
61. Montaža LTŽ okroglih pokrovov na jaške, fi 45 cm, 5 MP kom 22,88
62. Montaža LTŽ okroglih pokrovov na jaške, fi 50 cm, 15 MP kom 25,96
63. Montaža LTŽ okroglih pokrovov na jaške, fi 60 cm, 25 MP kom 30,47
64. Montaža LTŽ okroglih pokrovov na jaške, fi 60 cm, 40 MP kom 31,57
65. Montaža LZŽ rešetk na požiralnike, rešetke 30 x 30 cm, 15 MP kom 25,96
66. Montaža LZŽ rešetk na požiralnike, rešetke 40 x 40 cm, 25 MP kom 31,02
67. Montaža LZŽ rešetk na požiralnike, rešetke 45 x 45 cm, 25 MP kom 35,53
68. Izdelava denaže iz betonskih cevi, fi 10 cm m 11,99
69. Izdelava denaže iz betonskih cevi, fi 15 cm m 15,18
70. Izdelava denaže iz PVC cevi, fi 8 cm m 10,12
71. Izdelava denaže iz PVC cevi, fi 10 cm m 11,22
72. Izdelava denaže iz PVC cevi, fi 15 cm m 12,76
73. Izdelava denaže iz PVC cevi, fi 25 cm m 14,85
74. Zasip drenažnega jarka z lomljencem m3 16,61
Zunanja ureditev
1. Spodnji ustroj dovoznih poti z ročnim razstiranjem tampona na že pripravljeno podlago, debeline do 30 cm m3 24,53
2. Spodnji ustroj dovoznih poti s strojnim razstiranjem tampona na že pripravljeno podlago, debeline do 30 cm m3 13,31
3. Zgornji ustroj dovoznih poti z ročnim razstiranjem materiala m3 22,33
4. Polaganje filca na slabo nosilna tla m2 1,65
5. Valjanje z vibracijhskim valjarjem, valjanje zemlje m2 4,73
6. Valjanje z vibracijhskim valjarjem, valjanje nečistega gramoznega materiala m2 2,64
7. Valjanje z vibracijhskim valjarjem, valjanje podloge iz lomljenca m2 3,96
8. Valjanje z vibracijhskim valjarjem, valjanje pologe iz tolčenca m2 4,51
9. Valjanje z vibracijhskim valjarjem, valjanje makadamskega cestišča m2 2,09
10. Valjanje z vibracijhskim valjarjem, valjanje tampona iz čistega gramoza m2 2,20
11. Polaganje betonskih robnikov, dimnezije 12 x 20 x 100 m 9,79
12. Polaganje betonskih robnikov, dimnezije 15 x 25 x 100 m 9,79
13. Polaganje betonskih robnikov, dimnezije 10 x 15 x 100 m 8,69
14. Polaganje betonskih robnikov, dimnezije 8 x 10 x 100 m 6,49
15. Polaganje betonskih vrtnih robnikov, dimnezije 5 x 25 x 100 m 8,03
16. Polaganje betonskih vrtnih robnikov, dimnezije 5 x 20 x 100 m 5,83
17. Polaganje vrtnih betonskih plošč 40 x 40 cm, na predhodno utrjeno podlago, na cementno malto m2 12,54
18. Polaganje vrtnih betonskih plošč 40 x 40 cm, na predhodno utrjeno podlago, na pesek m2 11,00
19. Polaganje tlakovcev tip "S", na predhodno utrjeno podlago, na pesek m2 11,66
20. Polaganje tlakovcev tip "H", na predhodno utrjeno podlago, na pesek m2 11,77
21. Polaganje betonskih travnih plošč 48 x 32 x 8 cm, na pesek m2 12,76
22. Tlak iz granitnih kock na peščeni podlagi, stiki zapolnjeni s peskom m2 34,54
23. Tlak iz granitnih kock na peščeni podlagi, stiki zapolnjeni z bitumensko maso m2 46,64
24. Tlak iz granitnih kock na peščeni podlagi, stiki zapolnjeni s cementno malto m2 40,37

Barvne karte-1

kartica-1.jpg

Barvne karte-2

kartica-2.jpg

Barvne karte-3

kartica-3.jpg

Certifikat odličnosti

Najdete nas tudi tukaj

q_koda.png

Statistika

183576
DanesDanes46
VčerajVčeraj101
Ta tedenTa teden147
Ta mesecTa mesec2499
SkupajSkupaj183576
Največ : 03-17-2016 : 206
Prijavljeni 0
Gosti 1
Registrirani 2
Danes registrirani 0

Večjezična podpora

Izberite jezik za prevod

Piškotki

Informacija o piškotkih

Naša spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Ali se strinjate z uporabo piškotkov ?

- eZasebnost direktiva EU

Zavrnili ste piškotke. Odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste piškotke z naše spletne strani.
Odločitev lahko prekličete.

botom_a.jpg
botom_b.jpg
botom_c.jpg
botom_d.jpg
botom_e.jpg
botom_f.jpg